+994 (50) 246-1422

Birləşdirilmiş İnkubator - Hb500C

  • Cimuka
  • Hb500C
  • 200
  • 0.00m

Birləşdirilmiş  İnkubator - Hb500C

Sifariş Kodu: 253-HB500 C

HB500 C kombinə inkubatoru 350 inkişaf və 140 çıxım tutumu ilə hissəli yumurta yükləmə şəklində istifadə olunur.Tamamilə avtomatik istilik/çevirmə/nəmləndirmə sistemləri ilə embrionun inkişafı və çıxımı üçün ideal inkubasiya mühiti təqdim edər.  Yüksək/aşağı temperatur və rütubət həyəcan xüsusiyyəti ilə istifadəçilər üçün daha təhlükəsiz bir istifadə imkanı yaratmaqdadır.  Hissəli olaraq inkişaf bölümünə yüklənən yumurtalar inkubasiyanın son 2 günü üçün alt tərəfdəki daxili çıxım bölümünə köçürülür.Xarici olaraq göstərilən Flexy35 çıxım qapağı ilə çıxım maşını olaraq da istifadəsi mümkündür.İstifadəçiyə toplu yükləmə - toplu çıxım imkanı təmin edər.