+994 (50) 246-1422

Birləşdirilmiş İnkubator - Hb350C

  • Cimuka
  • Hb350C
  • 200
  • 0.00m

Birləşdirilmiş  İnkubator - Hb350C

Sifariş Kodu: 151-HB350 C

HB350 C kombinə inkubatoru 280 inkişaf və 70 çıxım tutumu ilə hissəli yumurta yükləmə şəklində istifadə olunur.Tamamilə avtomatik istilik/çevirmə/nəmləndirmə sistemləri ilə embrionun inkişafı və çıxımı üçün ideal inkubasiya mühiti təqdim edər. Yüksək/aşağı temperatur və rütubət həyəcan xüsusiyyəti ilə istifadəçilər üçün daha təhlükəsiz bir istifadə imkanı yaratmaqdadır. Hissəli olaraq inkişaf bölümünə yüklənən yumurtalar inkubasiyanın son 2 günü üçün alt tərəfdəki daxili çıxım bölümünə köçürülür.Xarici olaraq göstərilən Flexy35 çıxım qapağı ilə çıxım maşını olaraq da istifadəsi mümkündür.İstifadəçiyə toplu yükləmə - toplu çıxım imkanı təmin edər.