Menu
Your Cart

2, 3, 4 və 5 korpuslu kotanlar


2, 3, 4 və 5 korpuslu kotanların tanınmış istehsalçısı.
Kotanların istehsalında istifadə etdiyimiz materiallar yüksək standartlara cavab verir. Bu metallar yüksək temperaturda döyülərək daha sonra soyuq temperatura məruz qoyulur ki, bu da metalın möhkəmliyini, keyfiyyətini artırır.

Kotanların istehsalında istifadə etdiyimiz yüksək keyfiyyətli metallar müxtəlif texnoloji proseslərdən (kəsim, deşmə, qaynaqlama, termik emal, rəngləmə və s.) keçirilir.

Kotanların rənglənməsi: Öncədən yarımfabrikatlar qum şırnağı ilə emaldan keçirilir, daha sonra lazımi kimyəvi maddələrlə yuyularaq təmizlənir, uzun müddət qurudularaq boyanın daha davamlı olması üçün tozlanma blokundan keçirilərək sink fosfat təbəqəsi ilə örtülür.

Bizim kotanların texniki xidmət təminatını ödəmək üçün gərək olan ehtiyat hissələrini və digər işlənən materialları bizim yerli və xarici nümayəndəliklərimizdən əldə etmək olar.

Siz bizim kotanlardan aşağıdakı işlərdə uğurla istifadə edə bilərsiniz:

- Növbəli əkin sahələri və daşlı sahələrdə görülən işlərdə

- Torpağın lay-lay çevrilməsi, xırdalanması və boşaldılması

- Bitki qalıqları ilə gübrənin qarışdırılması

Bizim kotanlar II kateqoriyaya daxil olan 3 nöqtəli asqı sistemi ilə təchiz olunmuşdur

2 KORPUSLU KOTANIN TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

КОD

TƏSVİR

KÜTLƏ (kq)

İŞ ƏHATƏSİ (mm)

ASQI HÜNDÜRLÜYÜ (mm)

TƏLƏB OLUNAN   GÜC (mm)

ŞUMLAMA DƏRİNLİYİ (mm)

E00000000210

2 korpuslu10"

170

540

650

40-50

220-260

E00000000211

2 korpuslu11"

180

560

660

45-55

250-290

E00000000212

2 korpuslu12"

190

600

680

55-60

270-310

E00000000214

2 korpuslu14"

200

700

680

60-65

300-350

E00000000216

2 korpuslu16"

240

750

750

70-80

350-400

 3 KORPUSLU KOTANIN TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

КОD

TƏSVİR

KÜTLƏ (kq)

İŞ ƏHATƏSİ (mm)

ASQI HÜNDÜRLÜYÜ (mm)

TƏLƏB OLUNAN   GÜC (mm)

ŞUMLAMA DƏRİNLİYİ (mm)

E00000000307

3 korpuslu7"

180

780

600

30-50

100-150

E00000000308

3 korpuslu8"

240

780

620

35-50

150-200

E00000000308B

3 korpuslu8"B

250

900

620


Notification Module
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.