+994 (50) 246-1422

İnkubator - PD60 SH

  • Cimuka
  • PD60 SH
  • 200
  • 0.00m

İnkubator -  PD60 SH

Sifariş Kodu: 447-PD60 SH

PD60SH İnkubator  modeli  2 ədəd  Conturn30  avtomatik yumurta beşiyi və  2 ədəd çıxım altlığı ilə təklif olunur.İstər 60 toyuq yumurtası toplu yükləmə - toplu çıxım, istər 30+30 toyuq yumurtası şəklində hissəli yükləmələr  edilə  bilər.Avtomatik olaraq çevrilən yumurtalar inkişaf müddəti sonunda, son 3 gün üçün çıxım altlıqlarına köçürülür. İnkişaf və çıxım əməliyyatlarını eyni anda edə bildiyi modeldə fərqli quş yumurtaları da eyni anda yüklənə bilər.Rəqəmsal temperatur – rütubət göstəricisi  , ventilyasiya  havalandırma sistemi ilə təqdim edilən  inkubator modeli asan bir istifadəyə malikdir.